Новини

loop-article-single.php

Новий формат групи!

Економічне співробітництво в галузі екологічної утилізації відходів (онлайн коопераційна сесія з Німеччиною, Follow Up у Німеччині)

В освоєнні вторинної сировини та організації безвідходного виробництва Німеччина відіграє роль першопрохідника. За останні десятиліття в Німеччині сформувалися не тільки інноваційні екологічні технології, а й ефективний сектор управління відходами.

Частка німецьких компаній серед світових виробників обладнання з утилізації та вторинної переробки відходів становить 20%, при цьому 60% всіх систем утилізації з автоматичним сортуванням матеріалів – німецького виробництва. На Німеччину припадає 15% світових патентів на обладнання для переробки відходів. Особливо для промислових підприємств важливу роль відіграє ефективне використання ресурсів, адже від цього безпосередньо залежить комерційний результат і в той же час конкурентоспроможність компанії.

Програма знайомить з плануванням та організацією управління відходами на німецьких промислових підприємствах, з роботою муніципальних організацій та постачальників екологічних послуг.

Програма спрямована на

  • керівників середньої та вищої ланки організацій і підприємств сектора утилізації та переробки відходів, що займаються питаннями збору, сортування та утилізації відходів (побутових, сільськогосподарських і спеціальних, в т. ч. медичних відходів, небезпечних і отруйних відходів, шламу стічних вод)
  • керівників середньої та вищої ланки компаній, що пропонують послуги в секторі управління відходами або просування та збуту екологічних технологій і систем переробки відходів в своїх країнах
  • керівників середньої та вищої ланки підприємств, що займаються збутом вторсировини.

Учасники Програми отримують:

1. оглядове уявлення про екологічні технології в секторі переробки відходів Німеччини, включаючи системи збору вторсировини та вилучення корисних матеріалів з відходів. Вони знайомляться з концепціями та рішеннями щодо економічно ефективного сортування відходів. Крім того, програма надає можливість налагодити ділові відносини з німецькими постачальниками відповідних технологій, систем і сервісу, включаючи інженерно-консультаційні послуги.

2.  можливість:

  • ознайомитися з Німеччиною як економічним партнером
  • ознайомитися з німецькими компаніями зсередини
  • встановити контакти з німецькими компаніями і знайти надійних  партнерів
  • безпосередньо ознайомитися з обладнанням, матеріалами і технологіями німецьких компаній та придбати необхідне
  • набути міжкультурні управлінські компетенції, що допомагають налагодити співпрацю з німецькими компаніями
  • набути практичного досвіду ведення переговорів з потенційними німецькими партнерами
  • стати частиною міжнародної бізнес-спільноти з ексклюзивним виходом на випускників з 21 країни – партнера Програми різних сфер діяльності (більше 15.000).

Мова коопераційної сесії в Німеччині – російська.